Elenco 2016

ernesto fernandez     ana becerra     maite otsoa

                  Ernesto Fernández                             Ana Becerra                                                Maite Otsoa

 

lourdes pascual     gotzoniker otsoa     maite oribe2

                 Lourdes Pascual                                     Gotzon Iker Otsoa                                Maite Oribe

  

bernar pascual     irune zarate     paqui becerra

               Bernar Pascual                                         Irune Zarate                                          Paqui Becerra